Information

För att använda denna tjänst måste du ha fyllt 18 år och telefonabonnemanget måste vara ditt, alternativt att du har abonnemangsinnehavarens tillstånd. Vanlig samtalstaxa tillkommer i de fall din operatör normalt debiterar vanlig samtalstaxa. Samtalet bryts automatiskt av telefonbolaget efter ungefär 75 minuter. Gratisminuter vid våra kampanjer kan inte nyttjas av kontantkortskunder eller kunder hos Comviq. Övriga abonnemangskunder kan nyttja gratisminuter.